Site icon Türkçe Malumatlar

Kadınlar Ve Görevleri

Sparta toplumu içinde kadınlar sağlam çocuk doğurmalı ve devlet yedi yaşında bu çocuklara el koyana kadar da elverdiğince çelik iradeli bireyler yetiştirmeliydiler. Onlara kahramanlık hissiyatı verecek marşlar okumalı, canını Sparta için veren büyük atalarının destansı hikayelerini anlatmalıydılar. Spartalı bir anne, ruhun yumuşamasına sebebiyet veren şeylerden çocuğunu sakınmalıydı. Sparta kadınları da erkekleri gibi sert bir eğitime tâbi tutulur, koşu yapar, disk ve ok atarlardı. Likurgos’a göre sağlam bir neslin tohumu ancak sağlam bir bedende gelişebilirdi. Kızlara erkeklerden kaçmamaları tembihlenir, hatta bazı durumlarda genç kızlar eğitim sırasında beceriksiz tavırlar sergileyen erkeklerle alay ederek onları daha bir azimle çalışmaya sevk ederlerdi. Bu sebeplerden dolayı Sparta kadınları, diğer Yunan kadınlarına göre erkekleri üzerinde daha rahat otorite kurabilen kadınlar olarak algılanagelmiştir. Nitekim 300 Spartalı ile Termofil Geçidi’ni savunan Kral Leonidas’ın karısı Gorgo’ya, yabancı bir kadın “Siz Sparta kadınları, erkeklerine talimat verebilen tek kadınlarsınız” demiş ve Gorgo’dan da “Biz Sparta kadınları erkek doğuran tek kadınlarız da ondan” cevabını almıştı. Tahmin edilebileceği üzere erkek çocukların eğitimi, kız çocuklarına göre çok daha zordu. Sparta, militarist bir yapıya sahip olmaya mecburdu. Bu devletin kökleri Dor akınları sonrasında buraya yerleşen atalarına dayanıyordu. Herkül’ün soyundan geldiklerine inanan Dor kökenli Spartalılar, yerli halka göre azınlık durumundaydılar. Sıklıkla yerli halkın isyanları ile karşı karşıya kalmaları, onları seçkin savaşçı vatandaşlar yetiştirmeye zorlamıştır. Sparta’da doğan her erkek çocuk, doğar doğmaz toplumun en yaşlılarınca muayene edilirdi. Doğan bebek askerlik yapmaya elverişli gürbüz bir çocuk ise büyütülmesi emredilir, eğer vücudunda herhangi bir kusur ya da zayıflık emaresi varsa ülkenin sınırlı kaynaklarını boş yere tüketmemesi için Taygetos Dağı’na çıkarılarak oradaki bir uçurumdan aşağı bırakılırdı. Nitekim “300 Spartalı” filminde Spartalılara ihanet ederek Pers ordusuna yardım eden Efialtes, bu şekilde anne ve babasınca öldürülmeyerek sağ bırakılan bir kişiliği canlandırıyordu.

Exit mobile version