Site icon Türkçe Malumatlar

Evren Hep Aynı Kalır

Hermann Bondi Avusturya’da doğdu, Viyana’da büyüdü. İngiltere’ye yerleşip Cambridge Üniversitesinde okudu. 1954’Te, Londa King’s College’da profesör oldu.

Bondi, 1948’de, Durağan Durum Kuramını ortaya attı. Bu kurama göre, evren genişleyen evrenin ortasında, dışa doğru hareket edenlerin yerine geçecek yeni gökadalar meydana gelir. Sonuç olarak, Bondi evrenin hep aynı görüneceğini ileri sürdü. Ne var ki daha sonraki bulgular bunun tersini söylemektedir. Örneğin 1964’te Robert Wilson ve Arno Penzias uzayda zayıf radyo parazitleri saptadılar. Bugün bunun Büyük Patlama’nın yankısı olduğu düşünülmektedir.

Exit mobile version