Site icon Türkçe Malumatlar

Uluğ Bey (Muhammed Turgay)

Uluğ Bey (1394 – 1449) 1394 yılında, Türkistan’da Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur’un torunu, Şahruh’un oğlu olup, on beş yaşında, Mevaraünnehir’e genel vali olarak atanmış, etkili yetkili bir hükümdar gibi yönetim göstermiştir. 1447 yılında, babası Şahruh’un ölümünden sonra, Timur İmparatorluğu’nun başına geçmiş, kendisine karşı ayaklanan oğulları ve yeğenleriyle savaşmış, oğlu Abdüllatif’e tutsak olmuş, 1449 yılında öldürülmüştür.

Uluğ Bey, devlet yönetimi, savaş ve siyaset yanında bilim, felsefe ve kültür alanlarında etkin olmuş, 1417 yılında Buhara’da, 1434 yılında Semerkand’da yaptırdığı medreselere çağının İslam bilim adamlarını toplayarak İslam uygarlığının bilim, kültür merkezlerini kurmuştur. Gençlik çağından beri gökbilim, matematik ve tarihle ilgilenen Uluğ Bey, Semerkand’da yaptırdığı gözlemevindeki gözlemler sonucunda ”Zic i Cedid – i Sultani” (Sultanın Yıldızların Yerini Gösteren Yeni Cedveli) adı ile anılan bilim alanında önemli yeri olan gökbilim cetvellerini hazırlamıştır.

Exit mobile version