Site icon Türkçe Malumatlar

Napolyon Bonapart Hakkında (1769 – 1821)

Dünyanın en büyük askeri dehalarından olan Napolyon Bonapart Korsika’da doğmuş, Fransa’da askeri okulda okumuştur. 19. yüzyılın başlarında Avrupa’nın hemen hemen tümünü fethetmiştir. 1792 yılında devrim Fransası İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya ile savaş halindeydi.

Napolyon austerlitz’de 1805’te Avusturyalılarla Ruslara karşı savaştı. Napolyon kurnaz ve taktik bir liderdi. Toplar ve büyük ordular kullanarak modern savaş yöntemleri uygulardı.

1795’te Direktuarlık denilen zayıf bir Fransız hükümeti kurulmuştu. Napolyon genç bir general olarak başarılı bir dizi sefere çıktı, 1797’de kuzey İtalya’yı fethetti. Hükümet kendisine güvendikçe popüler ve güçlü bir kişi oldu. Britanya’yı istila etmesi teklif edildiyse de, Napolyon İngilizlerin Hindistan ticaret yollarını kesmenin daha önemli olacağını düşündü. Amiral Horatio Nelson’un Nil Savaşında Fransız Donanmasını yenmesiyle 1798’de Mısır’ı işgal planları suya düştü.

Napolyon 1799’da Fransa’ya döndü. Direktuaridaresini indirip kontrolü ele aldı. Önce birinci konsül olup Fransa’yı on beş yıl yönetti. 1804’te imparatorluk tacını giydi, pek çok reform yaptı, yeni yasalar ve daha iyi eğitim getirdi, hükümeti yeni bir düzene soktu. Napolyon’un 1815’te 2, 750.000 kişilik dev bir ordusu vardı. Orduları 1805’te Austerlitz’de Avusturya ve Rusya’yı, 1806’da Jena’da Prusya’yı, 1807’de Friedland’da Rusya’yı yendi. Fransız donanmasının Trafalgar Savaşında yenilmesiyle İngiltere işgalden kurtuldu.

Fransız orduları 1808’de İspanya’yı istila ettilerse de, 1813’te İngilizler tarafından yenildiler. 1812 geldiğinde Napolyon ordularını aşırı yaymıştı ve Rusya’da 500.000 ölü vermişti. 1813’te birleşik bir Avrupa ordusu tarafından Leipzig’de yenildi. Fransa İşgal edildi ve Napolyon Elbe adasına 1814’te sürgüne gönderildi. Oradan kaçtıktan sonra Wellington dükü İngiliz generali Arthur Wellesley ve Prusyalı general Gebbard von Blücher tarafından Belçika’da Waterloo’da yenilgiye uğratıldı. Napolyon St. Helena adasında sürgünde öldü.

Fransa birinci konsülü 1799 – 1804; Fransa imparatoru 1804 – 1814; Austerlitz Savaşı 1805; Trafalgar Savaşı 1805; Waterloo Savaşı 1815

Exit mobile version