Site icon Türkçe Malumatlar

Moğolların ve Cengiz Han’ın Kökeni Hakkında

Cengizhan Arap-İslam kültürü etkisinde kalan Türkler tarafından ötekileştirilen bir figür. Özellikle son dönemde diziler vasıtası ile Moğol karşıtı bir tutum daha da arttı. Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han’ın halifeye dansöz kıyafeti giydirip atlara çiğnetmesinden dolayı bazı İslami gruplar sosyal medyada her gün Moğollar, Cengiz Han ve Hülagü Han aleyhinde propaganda yapıyor. Çoğu İnsan Cengiz Han’ın İslam dünyasına saldırdığını ve Anadolu’ya bile geldiğini söyleyenler var. Cengiz Han hiçbir zaman Müslümanlara savaş açmadığı gibi ayrıca Anadolu’ya da ayak basmadı. Cengiz Han vefat ettiğinde İmparatorluk Anadolu’ya ulaşmamıştı bile. Bu yalanlar ve kara propagandalardan dolayı çok fazla bir Moğol karşıtı tutum oluştu. Bunun neticesinde Cengiz Han bizden değil gibi bir ayrım oluştu. Tarih sosyal bir bilimdir ve bu bilim dalı gerçekçi ve objektif olunursa ilerlenebilir.

Cengiz Han her şeyden önce Gök Tengri inancına sahiptir. Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman değildir. Bununla birlikte Cengiz Han özellikle Müslümanlar ile iyi geçinmek istemiş, Müslüman tüccarları ülkesine davet etmiş ve Müslümanların bol bol ticaret yapmasını sağlamıştır. Cengiz Yasalarına göre bir Çinlinin değeri bir eşek iken bir Müslümanın değeri 40 altındır.

Cengiz Han, Müslüman olan Harzemşahlara karşı ticaret kervanı göndermiş, fakat bu kervan daha sonra Arap-Pers etkisinden kalarak Türklüğünü unutmuş Müslüman Harzemşah Devleti tarafından yağma edilmiş, kervan sahipleri de katliama uğramıştır. Burada ilk kanı Cengiz Han değil Müslümanlar akıtmıştır. Cengiz Han bu olaylar olduktan sonra Müslüman Harzemşahlara elçi gönderdi fakat Türk töresinden kopup Arap-Pers töresini benimseyen Harezmşahlar gelen elçileri de öldürdü ve kesik başları Cengiz Han’a gönderdi. Sonrasını zaten biliyorsunuz. turkcemalumatlar.com Bu olayları daha fazla kaldırmayan Cengiz Han Harzemşahlar üstüne yürüdü. Taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadı. Cengiz Han bunun dışında da Müslümanlar ile savaşmadı. Yine Halife’nin de Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han’a ettiği hakaretler de bilinmektedir.

Esas konumuza dönersek eğer Araplar Cengiz Han Ve Moğolları “Türk ve Tatar” olarak görmektedir. Moğollardan özellikle sık sık Tatar olarak bahsedilmekte ve bu Tatarların da köken olarak Türklere dayandığı ifade edilmiştir.

Mısır Memlük Sultanlığında görev yapan İbn Tağrıberdî, Timur için şöyle der;

Timur Cengiz Han soyundan gelen Çağatay taifesine mensup Moğol asıllı Türktür. (Nücumu’z-Zahire)

İbn Arabşah ise Moğollar ve Cengiz Han için şöyle der;

“Cengiz Han kabilesinden çıkan insanlar İlhan ve Sultan ünvanı taşırlardı çünkü onlar Türklerin Kureyş’idir.”

Bilmeyenler için Kureyş peygamber Muhammed’in kabilesidir. İbn Arabşah da Cengiz Han’ın kabilesi için Türklerin Kureyşi yani Türklerin kutsal kabilesi der.

Arapların Türklere karşı önyargılı veya düşmanca davranmalarının bir nedeni de Moğolları Türk olarak görmeleri ve Hülagü Han’ın Peygamber soyundan gelen Arap Halifeyi atlarına çiğnetmesidir.

Türkiye’de İslami hassasiyetten dolayı Cengiz Han ve Moğollarla ilgili sık sık Türk mü yoksa değil mi? diye tartışmalar yapılmaya devam etmektedir. Hatta Türk tarihi bile bundan nasibini almıştır.

Şöyle ki; Kendini hanedan olarak Cengiz hana bağlayan 36 Devlet ve hanlıkların çoğu tarih kitaplarında Türk devleti diye geçiyor. Ancak Müslüman olmayanlar ise Türk devleti diye geçmiyor. Cumhurbaşkanlığı forsunda da Müslüman olan Moğol Devletleri veya Kendini Cengiz Han’a bağlayan devletler Türk olarak geçerken, Müslüman olmayanlar ise Türk olarak geçmiyor.

İşin komik tarafı arkadaşlar, Osmanlı döneminde bile böyle bir ayrım yoktur. Mesela Osmanlı döneminde Cengiz Hanedanı kutsal kabul edilir, Moğollar akraba olarak görülürdü. Osmanlı divanı, Padişah Deli İbrahim zamanında hanedan soyunun tehlikede olduğu düşüncesi ile B planı olarak Kırım Hanedanlığını devletin başına geçmesini düşündü bunun nedi ise Türklerde Devlet kurucusu soy olarak Oğuz Han dan gelmek lazım. Osmanlı hanedanlığı da kendini Oğuz Han’a bağlar. Doğal olarak Cengiz Han soyundan gelen Kırım Hanları da Osmanlı da taht sahibidir. Çünkü Cengiz Han’ın da büyük atası Oğuz Han’dır.

Günümüz Moğolistan’da Karakurumda bır anıt vardır. Anıtın bır tarafı Hunlar, bır tarafında Türkler bir tarafında Moğollar vardır. Anlamı bir milletin 3 görünümü. Bu anıta göre Bozkır halklarını Tengri inancına sahip halkları ilk birleştiren Hunlar ikinci unsur Göktürkler, Üçüncüsü ise Moğollardır.

Moğollar, Cengiz Han Türk müdür yoksa değil midir tartışılmaya devam ediliyor ancak Orta Asya kökenli çoğu Türk halkı, günümüzde Cengiz Han’ı ata olarak görmektedir.

Uygur Marşında Geçen Bir Bölüm

Atilla, Cengiz, Timur dünyayı titreten idi, Can verip can alırız, biz onların evladıyız.

Çıktı can hem aktı kan düşmandan oldu el aman

Yaşasın, bin yaşasın parlasın istikbalimiz.

(Doğu Türkistan milli marşı)

Son olarak, günümüz de Moğollar kendilerini Türk olarak görmezler ama okumuş ve tarihe meraklı olan kesim Türkler ile akraba olduklarını kabul ederler.

Sizce Moğollar ve Cengiz Han gerçekten Türk müdür yoksa aynı kökenden gelen Akraba halklar mıdır veya Moğollar Türklerden tamamen ayrı bir ırk mıdır?

Exit mobile version