Site icon Türkçe Malumatlar

Bilgi Akışı Ve Bilginin Yönetimi

Küresel Tedarik Zinciri İçerisinde Bilgi Akışı Ve Bilginin Yönetimi

Tedarik zinciri yönetiminin tanımında da belirtildiği gibi tedarik zinciri içerisinde para, malzeme ve bilgi akışı olmaktadır ve bunların bütünleşik bir şekilde yönetilmesi tedarik zincirinin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Malzeme akışı kaynak akışını ve nakliyenin teslim edilmesini mümkün kılmakta, para akışı tedarikçilerin ödemelerinin yapılmasını garanti altına almaktadır. Bilgi akışı bunlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bilgi tedarik zinciri içerisindeki talepleri karşılayabilme yeteneğinin en önemli unsurudur. Talep ile tedarik uyumu ancak ürünlerin doğru zamanda, doğru miktarda ve müşteri isteklerine uygun bir şekilde teslim edilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle küresel ortamda faaliyet gösteren işletmelerin mutlaka tedarik zinciri içerisinde bilgi teknolojilerinden faydalanması gerekmektedir. Bilginin işletmeleri kendi bünyelerinde bigi teknolojileri kullanmaya iten dört temel özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler;

• Bilginin karmaşık bir yapıya sahip olması
• Gerekli gereksiz çok fazla bilginin bulunması
• Doğru bilgiye ulaşmanın zor olması ve
• Bilginin çok hızlı yayılmasıdır.

Küresel tedarik zinciri içerisinde bilginin akışını kolaylaştırmak için kullanılan bazı bilgi teknolojileri araçları bulunmaktadır. Bunları işletme içi kullanılan ve işletme dışı kullanılan olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür. (Tablo 8.3)

Bilgiye yalnızca sahip olmak değil aynı zamanda onu nasıl elde ettiğimiz depoladığımız ve kullandığımızda önemli olmaktadır. Bu nokta da küresel tedarik zinciri yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Tedarik zinciri içerisinde doğru ve zamanında gelen bilgiye ulaşmak etkili bir küresel tedarik zinciri yönetimi için çok önemli olmaktadır. Bu nedenle tedarik zinciri çalışanlarının internet bağlantılı olarak kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları yalnızca iş için gerekli araçlar olmayıp aynı zamanda küresel tedarik zinciri içerisinde aşağıya ve yukarıya doğru akması gereken bilgilere gerçek zamanlı olarak ulaşmalarınıda kolaylaştıran araçlar olmaktadırlar. Bilgi akışının çalışanlar arasında sorunsuz akışı ve kolay ulaşılabilir olmasının faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;

• Küresel tedarik zincirinin planlanmasına ve kontrol edilmesine yardımcı olur,
• Haftanın yedi günü ve günün yirmi dört saati zincir içerisinde yolunda gitmeyen herhangi bir şey olduğunda anında müdahele edilebilmesini sağlar,
• Taleplerin tam olarak karşılanmasına yardımcı olur,
• Stok kontrollerinin (yetersiz ya da fazla stok gibi) tam olarak yapılabilmesine olanak tanır,
• Müşteri odaklı çalışılmasını sağlar,
• Zaman baskısını azaltır,
• Plan değişikliklerini azaltır,
• Küresel tedarik zinciri içerisinde koordineli çalışılmasını sağlar.

Küresel tedarik zinciri, içi bilgi dolu bir zincirdir. Bu bilgilerin bazıları somut olmayan ancak çalışanların beyinlerinde biriken bilgi bazıları ise somut herkesin bilgi sistemlerinden ya da bilgi depolarından ulaşabileceği bilgilerdir. Bilgi yönetimi de örgüt içerisinde bilginin toplanmasını, depolanmasını ve ilgili kişiler arasında paylaşılmasını ifade etmektedir. Küresel tedarik zinciri bilgi yönetimi ise bilginin küresel boyuttaki tedarik zinciri içerisinde yayılması sırasında yönetilmesidir. Tedarik zinciri performansının uzun dönemli olarak iyileştirilmesi için bilginin elde edilmesi ve herkesin kullanabileceği somut bir bilgi haline getirilmesi önemli olmaktadır.

Exit mobile version