Site icon Türkçe Malumatlar

Neptün Kuramı

Abraham Werner demir ve maden endüstrileriyle bağlantıları olan zengin bir Alman ailesinin çocuğuydu. Başta hukuk okudu, ama sonra yerbilim okumak için hukuku bıraktı. 1775’te, Saksonya’da, Freiberg’te madencilik ve mineral işim konusunda araştırmalar yapan bir enstitü kurdu. Kaya ve toprak çeşitlerini sınıflandırmak için geniş ölçüde kabul gören ilk sistemi hazırladı.

18. Yüzyılın sonlarında, birçok insan, Dünya’ya biçim veren şeyin yanardağ etkinlikleri olduğunu düşünmekteydi. Fakat Werner bunun yerine, bir zamanlar Dünya’yı Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan tufanın yarattığı koca bir okyanusun örttüğünü ileti sürdü. Ona göre, bu sular yavaş yavaş çekildi ve geriye sudaki minerallerin oluşturduğu kayaç tabakaları kaldı. Buna, aroma deniz tanrısı Neptün’e atfen, Neptün Kuramı dendi. Werner’ın vardığı en önemli sonuçlardan biri, bunun bir milyon yıl gibi çok büyük bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması gerektiğiydi. Bunun, daha sonraki yerbilimcilerin çalışmaları üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştur.

Exit mobile version