Site icon Türkçe Malumatlar

Kuşkuların Belirmesi

Daha çok Latinceleştirilmiş adıyla Copernicus olarak tanınan Nikolas Kopernik, Polonyalı bir keşişti. Polonya ve İtalya’da matematik, tıp ve hukuk öğrenimi gördükten sonra Polonya’da, Fraunberg Katedrali’nde özel görevli rahip oldu. Orada gökbilim ilgisini çekti ve Dünya’nın evrenin merkezinde bulunduğundan kuşku duymaya başladı. Onun yerine Güneş’in merkezinde yer aldığı, Dünya da içinde olmak üzere bir yörünge üzerinde daireler çizerek döndükleri günmerkezli (Güneş’i merkeze koyan) kuram olarak bilinen bir sistem önerdi.

Copernicus bu kuramı De Revolutionibus orbium caelestium (Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzerine) adlı kitabında anlattı. Ne var ki Kilise, Kitab – ı Mukaddes’te ileri sürülen görüşe bağlı kalarak Dünya’nın evrenin kalbi olduğunu söylüyordu. Copernicus bir rahip olduğu için, Kilise tarafından eleştirilip cezalandırılacağından korkarak kitabını yayımlamamaya karar verdi.

En sonunda 1543’te, ölümünden kısa bir süre önce kitabını yayınlama konusunda ikna edildi. Fakat yayıncılar, kendilerini Kilise’nin eleştirilerinden korumak amacıyla, bilgisi dışında kitaba önsöz eklediler ve burada Copernicus’un tasarısının evrenin gerçek resmi olmadığını, yalnızca bir kuram olduğunu belirttiler. Bu önsöz, kitabın etkisini azalttı. Bugün artık yanlış olduğunu bildiğimiz birçok düşünceye içinde yer verilmekle birlikte kitap, Kepler ve Galileo fibi daha sonraki gökbilimcilerin yapıtlarına model oldu.

Exit mobile version