Site icon Türkçe Malumatlar

Şamanların Erk Hayvanı: Kertenkele

Çevresiyle uyum sağlamak için derisinin rengini değiştirebilen Bukalemun dahil çok çeşitli Kertenkele türü vardır; 10 ayak uzunluğunda, ve 300 pound ağırlığındaki, vahşi domuz, ve hatta geyik bile yiyen yırtıcı Komodo Ejderi, ve 800 türü olan bildik Gecko. Kertenkeleler soğukkanlı hayvanlardır ki, bu da, etkin olabilmeleri için güneşin sıcaklığına gereksinim duydukları anlamına gelir. Hepsinin derileri pullu ve kurudur. Çoğu, özellikle zayıf olan omurgalarını saran kaslarını kullanarak, kuyruklarından gönüllü vazgeçebilirler. Bunu yırtıcılardan kaçmak için yaparlar. Kuyruk kıvrıla kıvrıla yerde oynayarak, yırtıcının dikkatini çelerken, Kertenkele de o arada kirişi kırar. Bunu bir kez yapabilirler, çünkü ne de olsa yeni gelen kuyruğun omurgası yoktur, onun yerine kıkırdaktan oluşur. Kertenkelenin gücü, bedeninin bir parçasını kendini tehlikelerden kurtarmak için arkasında bırakma yeteneğinde yatmaktadır. Kertenkele size kendini gösterirse, hayatınızın bütünleyici parçası olan bir şeyi terk etmenizin tam zamanı olduğunu öne sürüyor olabilir, çünkü o şey sizi artık tehlikeye atmaktadır. Tehlike her seviyede olabilir – fiziksel, duygusal, zihinsel veya ruhsal. Senelerden beri sigara mı içiyorsunuz? Yıllardır sürmekte olan evliliğiniz sizi artık boğuyor mu? Clzun süredir çalışmakta olduğunuz iş, yaratıcılığınızı mı öldürüyor? Eski inançlar özünüzü mü katlediyor? Anımsayın ki Kertenkele de hayatını kurtarmak için kuyruğunu arkasında bırakır, ama çok geçmeden de yerine bir başkası çıkar. Bununla birlikte Kertenkele, büyük bir değişime girişmemizden önce dikkat kesilmemizi de sağlar. Unutmayın ki Kertenkele kuyruğundan ancak bir kez vazgeçebilir. Onun yerine gelen, eskisinden daha farklıdır ve onu atamaz. İşte siz de, kararınızı böyle enine boyuna düşünün. Ardınız sıra sizi izleyeceği için, uzunca bir süre onunla yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

Exit mobile version