Site icon Türkçe Malumatlar

İktisada Giriş Ünite 5 Özet

İktisada Giriş Arz ve Talep Uygulamaları Ünite 5 Özet

Hükûmet Müdahalelerinin Denge Fiyat ve Miktar Üzerindeki Etkileri Analiz Etmek

Hükûmetler uyguladıkları birtakım politikalarla denge fiyat ve miktar düzeylerini etkileyebilmektedirler. Hükûmetler taban ve tavan fiyat uygulamaları ile fiyat kontrolleri yapmaktadırlar. Taban fiyat uygulamasıyla üreticilerin korunması amaçlanmakta, tavan fiyat uygulamasıyla tüketicilerin korunması amaçlanmaktadır. Asgari ücret politikası tarımsal destekleme fiyatları, kira kontrolleri fiyat kontrollerine yönelik politikalardır.

Miktar Kontrollerinin Neler Olduğunu Göstermek

Devletin piyasalarda oluşan denge fiyatı ve miktarını değiştirmek için kullandığı bir araç da kotalardır. Kota en sık uluslararası ticarette ve üretimde kullanılır. Üretim kotası, devletin arz edilen mal ve hizmet miktarını sınırlayarak tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırması yönündeki bir politikayı tanımlamaktadır. İthalat kotası ise, belli bir dönem boyunca ithal edilen ürün miktarı üzerine bir tavan koyulmasıdır. İthalat kotalarının amacı ulusal endüstrileri diğer ülke üreticilerinin rekabetinden korumaktır.

Vergi Uygulamalarının Dengeye Etkilerini Tartışmak

Hükûmetler hem kamusal amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan geliri sağlamak hem de piyasa sonuçlarını etkilemek için yapılan ekonomik faaliyetleri vergilendirir. Vergiler bazen belli bir miktar üzerinden, bazen belli bir gelir üzerinden alınan pay şeklinde olabilir. Belli bir miktar üzerinden alınan vergiler spesifik vergiler olarak tanımlanır. Gelirin belli bir oranı şeklindeki vergiler ise ad valorem vergilerdir. Spesifik vergi ödemesi durumunda vergiyi üretici ödeyecekse arz eğrisi sola kayar, tüketici ödeyecekse talep eğrisi sola kayar. Verginin üreticilerle tüketiciler arasındaki paylaşımı ise, esnekliklere bağlıdır. Esnekliği düşük olan taraf verginin daha büyük bir oranını öder. Ad valorem vergi durumunda talep eğrisinin sola kayması ile birlikte eğimi yatıklaşır.

Üretici ve Tüketici Artığını Ayırt Etmek

Tüketici artığı, tüketicinin bir mal için ödemeye arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farktır. Yani talep eğrisi altında ve piyasa fiyatı üzerindeki alan tüketici artığıdır. Üretici artığı ise, üreticinin her ilave birimi üretmek için kabul etmeye hazır oldukları minimum fiyatlarla piyasada oluşan denge fiyatı arasındaki farkların toplamıdır. Yani arz eğrisi üzerinde ve piyasa fiyatı altındaki alan üretici artığıdır.

Exit mobile version