Site icon Türkçe Malumatlar

Tam Rekabetçi Firmanın Karşılaştığı Talep

Tam Rekabetçi Firmanın Karşılaştığı Talep

Tam rekabet piyasanın kısa ve uzun dönem davranışlarını incelemek için, öncelikli olarak tam rekabetçi firmaların karşı karşıya kaldıkları talep ve bu talebin firmanın hâsılatını nasıl etkilediğini açıklamak gerekir. Bu piyasadaki her bir firmanın arzı toplam piyasa arzının sadece küçük bir parçası olduğu için, firmalar piyasa tarafından önceden belirlenmiş olan fiyatı kabul etmek zorundadır. Tam rekabetçi firma fiyat alıcıdır, fiyat yapıcı değildir.

Exit mobile version