Site icon Türkçe Malumatlar

Oligopol Piyasasının Özellikleri

İktisada Giriş Oligopol Piyasasının Özellikleri

Oligopol piyasasını diğer piyasa türlerinden ayıran özellikler şunlardır:

Oligopol piyasasında firmalar karşılıklı bağımlılık özelliği gereği birbirlerinin davranışlarını kollarken, genellikle birbirleriyle, fiyat yerine reklam gibi fiyat dışı yollarla rekabet etmeyi tercih ederler. Bu piyasanın gerçek hayat uygulamaları incelendiğinde, firmaların şirket evliliklerine (birleşmelerine) giderek daha yoğun biçimde ölçek ekonomilerinden faydalandıkları ve bunun neticesinde de oligopol piyasalarına girişi zorlaştırdıkları gözlenmektedir.

Exit mobile version