Site icon Türkçe Malumatlar

Hücre Organelleri: Hücre Membranı Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Hücre Membranı Nedir?

Tüm hücreler kendilerini dış ortamdan ayıran bir membran ile çevrilmişlerdir. İki katlı lipit tabakası ve bu tabakanın içerisinde bulunan proteinlerden (membran proteinleri) meydana gelmiştir. Hücre zarının görevi hücreyi dış ortamdan izole etmek ve hücrenin madde alış verişi olaylarını kontrol etmektir. Meydana gelmiş olduğu lipit ve protein yapısı hücre zarına ve dolayısı ile de hücrenin kendisine karakterini kazandırır. Sahip olduğu lipit tabaka sayesinde suya karşı bir geçirmezlik sağlarken, iyonların biyolojik moleküllerin hücre içine giriş ve çıkışı membran proteinleri sayesinde düzenlenir (Resim 2.2).

Exit mobile version