Site icon Türkçe Malumatlar

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleolus

Hücre boyandığında çekirdeğin içerisindeki koyu boyanan bölge nükleolus (çekirdekçik) olarak tanımlanır. İçerisinde çok miktarda RNA ve ribozomların yapımında kullanılan proteinler bulunmaktadır. Hücre bölünmeden önce kullanılacak olan ribozomların rRNA’ları nükleolus (çekirdekçik) tarafından sentezlenmektedir (Resim 2.7).

Exit mobile version