Site icon Türkçe Malumatlar

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sentrozom

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sentrozom

Hücredeki hareket olaylarından sorumlu organeldir. Mitoz bölünme sırasında kromozomların mekik iplikleriyle hücrenin kutuplarına çekilmesi sentrozomun görevidir. Bu işlem sırasında iki adet sentriol şeklinde hücrenin kutuplarına yerleşir. Aynı zamanda Hücrenin hareketini sağlayan, silyum, flagellum gibi organeller ile spermatozoonun kuyruk hareketinden sorumludur. Sentrozom hayvan hücrelerine özgü bir organeldir.

Exit mobile version