Site icon Türkçe Malumatlar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar Temel Veteriner Genetik

Mitoz:

1- Somatik hücrelerde görülen bölünme biçimidir.

2. Canlı zigot halindeyken başlar ve yaşam boyunca devam eder.

3- Kromozomlar kendilerini eşledikten sonra tek bir hücre bölünmesi gerçekleşir.

4- Her bir mitoz bölünmeden sonra iki adet yavru hücre meydana gelir.

5- Oluşan yavru hücrelerdeki kromozom ayısı ana hücre ile eşittir.

6- Kromozomlar arasında herhangi bir genetik materyal aktarımı söz konusu değildir.

7- Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinin aynısıdır.

Mayoz:

1. Yalnızca cinsiyet hücrelerinde yani gonadlarda görülen bölünme biçimidir.

2. Canlı cinsel olgunluğa (puberte) ulaştığı zaman başlar.

3. Kromozomların kendilerini eşleşmelerini takiben ard arda iki adet hücre bölünmesi gerçekleşir.

4. Her bir mayoz bölünmeden sonra 4 adet yavru hücre meydana gelir.

5. Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.

6. Kromozomlar arasında genetik materyal alış verişi (krossing- over) olmaktadır.

7. Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinden çok farklı olabilirler.

Exit mobile version