Site icon Türkçe Malumatlar

Polimeri (Multiple Genler) Temel Veteriner Genetik

Canlıların sahip olduğu nitel (renk, biçim, boynuzluluk vb.) özellikler kesin sınırlar ile belirlenebilirken, ölçüye dayalı olan niceleyici özellikler ise kesin sınırlar ile belirlenemezler. İnsanlardaki boy uzunluğu, göz rengi, sığırlardaki süt verimi, et verimi, koyunlarda yapağı verimi gibi özellikler ölçü aletleri ile belirlenebilen ve herhangi bir sınır içerisine koyularak sınıf­landırılabilecek özellikler değildir. Bu özelliklerin dağılımı çok faklıdır. Örneğin bir çiftlikte yetiştirilmekte olan 100 sığırın her birinin süt verimi az ya da çok birbirinden farklı olabilmektedir. Nicel özellikler birden fazla gen çifti tarafından kontrol edilirler. Ancak diğer kalıtım tiplerinden farklı olarak bu genler arasında herhangi bir dominantlık ya da resesif­lik durumu bulunmamaktadır. Bu genlerin her biri aynı yönde etki göstermektedirler. Bu allellerin oluşturdukları bu etkiye Toplamalı (Additif) Etki adı verilmektedir. Bu şekilde aynı etkiyi meydana getirmek üzere bulunan genlere Polimer Genler adı verilmektedir. Meydana gelen duruma ise toplamalı etki adı verilmektedir. Aynı zamanda bu durum Nicel kalıtım olarak da tanımlanmaktadır. Polimerik kalıtım gösteren özelliklerin kalıtımını test birleştirmeleri ile açıklayabiliriz. Bir karakter açısından farklı özellik gösteren iki birey arasında bir birleştirme yapıldığında meydana gelen F1 nesli intermedier kalıtım göstermektedir. Yani anne ve babanın göstermiş olduğu özelliğin tam ortasında bir özellik gösterirler. F1 neslinin kendi arasında yapılan melezleme sonucunda ise ortaya çıkan özellik bir uçtan diğer uca oldukça farklı değerler alan bir dağılım göstermektedir. Nitel karakterler bir örnek ile gösterilecek olursa: Anne ve Babanın genotiplerini sırasıyla AABB ve aabb olmak üzere bu genlerin istenilen özellik üzerine katkılarını ise sırasıyla;

Exit mobile version