Site icon Türkçe Malumatlar

Temel Veteriner Genetik Genomik Damgalama

Genomik Damgalama

Genomik damgalama (imprinting) Mendel dışı kalıtımın diğer bir örneğidir. Klasik kalıtımda olduğu gibi, bir özellik için genler yavru nesile her iki ebeveynden de geçer. Bununla birlikte, aktarımdan önce bu genler, ifadelendirme seviyelerini değiştirerek epigenetik olarak işaretlenirler. Bu durum Mendelin birinci kanunun dağılma kuralı ile çelişmektedir.

Exit mobile version