Site icon Türkçe Malumatlar

Hemizigoziti, Hemolitik sarılık, Hermafrodit, Hidrofobik, Homolog kromozom

Hemizigoziti: Bir genin allellinin bulunmaması durumudur. Memelilerde X kromozomu üzerindeki bir genin Y kromozomunda, kanatlılarda ise Z kromozomunda bulunan bir allelin W kromozomunda bulunmaması gibi

Hemolitik sarılık: Farklı kan gruplarına sahip olan tay ve yavruda anne kanında oluşan antikorun tay tarafından anne sütü ile alınması ve yavruda bulunan karşı antijenler ile reaksiyona girip sarılık oluşturmasıdır. Bazı durumlarda ölüm görülebilir.

Hermafrodit: Hem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlı anlamına gelmektedir.

Hidrofobik: Kimyasal yapısı nedeniyle suda çözünmeyen ve kendisi gibi moleküllerle hidrofobik etkileşimler sayesinde bir arada kalabilen moleküle verilen isimdir.

Homolog kromozom: diploit bir organizmada morfolojik olarak birbirinin aynı olan kromozomlara denir.

Exit mobile version