Site icon Türkçe Malumatlar

Atsız: Cumhuriyet’den Umduğumuzu Bulamadık

Ey ahmaklar! Ey kafası işlemeyenler! Ey hainler! Fikir özgürlüğü anayasa, şeref, vatan, ahlak ve milli çıkarlar düzeni içinde olacaktır. Türk devletini başka bir devlete bağlamak isteyen fikir, Türkiye’yi bölmek isteyen fikir, aileyi kaldırmak isteyen fikir, insanların güneşe tapmalarını isteyen fikir, fikir değildir. Kabul olunamaz, savunulamaz. Hürriyet kötüye kullanılıyor. Fikirlerde ve davranışlarda gittikçe artan hafiflik ve hatta cıvıklık göze çarpıyor. Mutlakıyet ve cumhuriyetten umduğumuzu bulamadık. Bir de “ciddiyet” ilan olunsa da onu denesek, nasıl olur?

(18 Nisan 1966), ÖTÜKEN, 30 Nisan 1966, Sayı: 28

Exit mobile version