Site icon Türkçe Malumatlar

Haçlı Seferleri Ve Yamyamlık

Haçlı Seferleri ya da Haçlı Akınları, 1096-1272 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa’nın isteği ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri akınlardır.

Açlık ve kısıtlı yiyecek kaynakları, Haçlıları bazen insanlık dışı davranışlara itiyordu. Haçlıların, ele geçirdikleri bazı şehirlerde sadece yağma ve katliamla yetinmeyip insan eti yedikleriyle ilgili kayıtlar, dönem kaynaklarında mevcuttur. Bir şehrin zorla ele geçirilmesi durumunda gerçekleştirilen yağma ve katliam, Orta Çağ’da sıklıkla rastlanan bir durumdu. Ancak haçlılar, zaman zaman teslim olan kent ve kalelerde de akla hayale gelmeyen işkence ve katliamlar sergiliyorlar,bunu biraz da psikolojik harp yöntemi olarak uyguluyorlardı. Ancak aynı haçlılar, kendi yaptıklarını Türkler yapıyormuş gibi tarih kitaplarına geçmiş, Türklerin canavar olduğundan söz etmiştir. Batılılara göre Türkler Şeytanın Efendisidir. Haçlı Seferlerinin büyük çoğunda Türkler İslam dünyasını savunmuştur.

Exit mobile version