Site icon Türkçe Malumatlar

Hayvancılık Ekonomisi İşletme ve Kredi

Hayvancılık Ekonomisi İşletme ve Kredi

Kuruluş döneminde kredi alma kapasitesini bir hayli aşmış olan işletmeler olağanüstü durumlarda yeni kredi talebinde bulunduğu zaman kredi kuruluşları nezdinde pazarlık gücünü yitirmektedir. Aynı işletme, mal sürümünde de aynı pazarlık gücü yetersizliği ile karşı karşıyadır. Kredilere ödenen faiz, işletme kâr etsin veya etmesin, işletmenin ödemesi gereken sabit bir masraftır. İşletmenin zarar etmesi halinde ödenen faiz giderleri işletme zararını daha da artıracaktır. Hâlbuki örneğin bu işletme hisse senedi yoluyla finansman yoluna gitmiş olsa, zarar bu boyutta olmayacaktır. Ayrıca alınan kredilerin faiz ve anaparalarının ödenmesi esnasında, işletmenin mali durumu oldukça zayıflamaktadır. Tüm bu hususlar kredi ile finansmanın sakıncaları arasında bulunmaktadır.

Exit mobile version