Site icon Türkçe Malumatlar

Genel Vergi Hukuku: Mükellef Haklarının Tanımı

Genel Vergi Hukuku: Mükellef Haklarının Tanımı

Mükellef haklarının genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte, mükellef hakları ile ilgili farklı tanımlar yapılabilir. Bir tanıma göre mükellef hakları; anayasa, uluslararası sözleşme, kanun veya mükellef hakları bildirgelerinde yer alan bir dizi haklar bloğunu ifade eder. Bu anlamda mükellef hakları, hukukun vergi mükellefine tanıdığı ve devletten vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku kurallarını yaratırken veya uygularken bir şey yapmasını veya yapmamasını talep edebileceği yetkilerdir. Bir diğer tanıma göre mükellef hakları, temel insan haklarından kaynaklanan ve anayasa, uluslararası anlaşma, kanun veya idari düzenlemelerle korunan, mükelleflerin vergileme işlemi sırasında ileri sürebilecekleri haklardır. Yani mükellef hakları, vergilendirme işlemlerinden dolayı devlet ile mükellef arasındaki hukuki ilişkide vergi mükellefine tanınan haklar olarak ifade edilebilir.

Exit mobile version