Site icon Türkçe Malumatlar

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Hücre zarı canlı ve seçici geçirgendir. Bu özellikten dolayı bazı moleküller hücre zarından geçebilirken, bazı moleküller geçemez. Böylece hücrede madde alış verişi denetlenmiş olur.

Hücre zarından; • küçük moleküller büyük moleküllere göre, • nötr maddeler iyonlara göre, • negatif iyonlar pozitif iyonlara göre, • yağda çözünen maddeler (A, D, E, K vitaminleri), çözünmeyenlere (B, C vitaminleri) göre, • yağı çözen maddeler (alkol, eter, kloroform vb.) çözmeyenlere göre daha kolay geçer.

Exit mobile version