Site icon Türkçe Malumatlar

Meşşâîlik Nedir?

İslâm dünyasında Aristocu felsefeye verilen isimdir. Meşşaî (yürüyen) ismi, Aristo’nun yürüyerek derslerini vermesine atfen verilmiştir. Meşşaî mektebi, Şark İslâm dünyasında el – Kindî, Farabî, İbn Sina gibi filozoflarla, Endülüs’te ise İbn Bacce ve İbn Rüşd tarafından temsil edilmiştir. Meşşâî ekolü İslam düşünce dünyasının hakim ve yaygın felsefesi olmuştur.

Exit mobile version