Site icon Türkçe Malumatlar

Kemoterapötiklerin İstenmeyen Etkileri

Alerjik etki: Bu olumsuz etki hemen tüm ilaçlar için söz konusu ise de, özellikle penisilin ve kloromfenikol için daha fazla önem taşırlar. Kloramfenikol, kemik iliğinde alerjik nitelikte aplastik anemi tehlikesi sebebiyle, Nisan-1993’den itibaren ülkemizde besi değeri olan hayvanlarda kullanımı yasaklanmıştır.

Karsinojenik etki: Amerika, Avrupa Birliği ve Türkiye’de karsinojenik olmaları sebebiyle bazı ilaçların gıda değeri olan hayvanlarda kullanılması yasaktır. Bunlar; nitrofuranlar (furazolidon, nitrofurazon gibi), imidazol antibiyotikler (dimetridazol, ronidazol, metronidazol gibi), kloroform, klorpromazin, kloramfenikol ve bazı sülfonamidler (sülfadimidin gibi).

Teratojenik etki: Benzimidazol türevi antelmintiklerden albendazol, kambendazol, mebendazol, oksibendazol, oksfendazol ve parbendazol gebeliğin özellikle ilk 1-1.5 ayı esnasında kullanılmamalıdırlar.

Sindirim kanalı bakteri topluluğu: Bazı antibiyotikler sindirim kanalındaki bakteri topluluğunu bazı hayvan türleri veya hayvanın yaşamını tehlikeye ve hatta ölüme götürecek ölçüde bozarlar. Aminopenisilinler at ve bazı deney hayvanları (kobay, hamster, tavşan, gerbil gibi), kaz ve ördeklerde. Eritromisin ve spiramisin at ve gevişenlerde. Tetrasiklinler özellikle atlarda. Linkomisin ve klindamisin at ve gevişenlerde. Linkomisin tavşanlarda.

İlaca duyarlılık: Bazı maddelere bazı hayvanlar ileri derecede duyarlıdır. Tilmikosine atlar; Penisilinler ve makrolidlere kobay, gerbil, hamster ve tavşanlar; Tetrasiklinlere ve levamizol atlar; Salinomisine hindiler; Piretroidlere balıklar; DDT’ye kuş ve kediler; Propoksura kanatlı ve balıklar; İyonofor antibiyotiklere özellikle at ve ötücü kuşlar; Sülfakinoksaline danalar; Fenotiazine köpek ve kediler; Avermektinlere Collie ırkı köpekler; Teniuma kediler; Difenilamine kedi ve köpekler; Apramisine kediler; Organik fosforlu insektisidlere bazı sığır ırkları (Simmental, Brahman, Gelbvieh, Charoilois, Chianino gibi).

Doku ve organ hasarı: Aminoglikozidler böbrekler ve iç kulak (işitme ve denge organı) için çok zehirlidirler; bu sebeple, çok dikkatli kullanılmalıdırlar. Grizeofulvin, sefaloridin ve polimiksinler böbrekler için tehlikelidir. Polimiksinler sinir doku; Kinolonlar kıkırdak doku için olumsuz etki oluşturur. Karbontetraklörür karaciğer için oldukça zehirlidir. Bazı sefalosporinler (moksalaktam, sefaperazon, sefamandol gibi) kanama süresini uzatabilirler.

Exit mobile version