Site icon Türkçe Malumatlar

Veteriner Sağlık Ürünleri ile İlgili Yaptırımlar

MADDE 37- (1) Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili yaptırımlar belirtilmiştir. Bu madde kapsamında Veteriner Sağlık Ürünlerinin; onaylı olmayan yerlerde üretimi, ithal edilmesi, gıda değeri olan hayvanlardaki uygulamaları, formül ve spesifikasyonlarına uygulaması, sahte üretim durumlarına ilişkin cezai uygulamalar ifade edilmiştir.

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik (24.12.2011 Tarih, 28152 Sayılı Resmi Gazete)

Veteriner tıbbi ürünlerin;

• Üretimi,
• Pazarlama izni,
• İthalatı ve ihracatı,
• Kullanımı,
• Ambalajlanması ve etiketlenmesi,
• Tanıtımı,
• Nakliyesi ve depolanması,
• Toptan veya parekende satışı,
• Reçeteli veya reçetesiz satışı,
• Temini,
• Ürünlerin geri çekilmesi,
• Farmakovijilansı,
• Otovaksinleri,
• Denetimler ve cezaları,
• Askıya alma ve iptal işlemlerine ilişkin hususları belirlemektedir.

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ile birlikte daha önce 1940 yılında çıkartılan 3940 sayılı kanun ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu hükmünü yitirmiştir

Exit mobile version