Site icon Türkçe Malumatlar

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Türkler Tarafından Alınışı Fetih mi Yoksa İşgal mi?

Fetih mi yoksa İşgal mi? İkisi de oldu… Konuyu anlamak için okumaya devam edin.

Türkler İstanbul’u bir kaç defa işgal etmiş fakat en sonunda şehri ele geçirerek fethetmiştir. O günden beri İstanbul Türk toprağı olmuştur. İşgal geçici, fetih ise kalıcıdır. Fethettiğin yeri kendi mülkün yaparsın, her türlü imkanı sağlarsın. Türkler İstanbul’u aldığında hemen imar çalışmalarına başlamış ve dünyanın en büyük, en güçlü, en zengin şehri haline getirmiştir. Avrupa’dan gelen pek çok tüccarın gözdesi olmuştur. Hatta Yahudiler ve Ermeniler de İstanbul’a yerleşmeye başlamıştır. Biraz daha somut bir örnek verirsek Amerikan’ın Irak’a girmesi bir işgaldir. Petrolü alıp çıkmıştır. Türklerin İstanbul’u işgal etmesi ise bir fetihtir. Çünkü şehri almış, kendi mülkü yapmış ve şehri yaşanabilir bir hale getirmiştir. Bu yüzden İstanbul’un alınışı bir fetihtir. Ayrıca Doğu Roma yani Bizans bir Yunan Devleti değildir. Türkiye’deki bazı Liberaller, PKK sempatizanı Kürtler ve Ermeniler ise İstanbul’un fethini yanlış buluyor hatta daha da ileri giderek İstanbul’un Yunanlılara verilmesini istiyor. Peki ama neden? Türkler İstanbul’u Yunanlılardan mı aldı? Ayrıca aradan 5 asırdan fazla geçmiş. Niye 5 asır önce alınan bir yeri birilerine geri verelim? Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman Yunanlılar da günümüzde Yunanistan diye geçen bazı yerleri Bulgarlara ve Arnavutlara versin. Çünkü oralar bir zaman Bulgar ve Arnavut toprağı idi. Hatta Sırplar da vardı. Amerikalılar da Amerika kıtasına terk edip oranın gerçek yerlileri olan Aztek ve Maya kökenli halklara mı bıraksın kıtayı? Böyle bir mantık olabilir mi arkadaşlar? Her şey bir yana Ermeniler neden Yunanlıların tarafını tutuyor? Neden Yunan tezlerini destekliyor? İstanbul Türklerin elinde değilken şehirde kaç Ermeni vardı, Türkler şehri geçirince şehirde ne kadar Ermeni oldu? Türkler İstanbul’u aldığında bundan en çok Ermeniler faydalandı ama şimdi Ermeniler de Türklere nankörlük yapıyor.

Konstantinopolis’in Türkler tarafından alınması ve günümüzde bu şehrin resmi adının da İstanbul olmasını batılılar asla hazmedememiştir. Çünkü batılı devletler kendilerini Roma İmparatorluğunun devamı olarak görmüştür. Rusların kullandığı Tsar (Çar) unvanı aslında Sezar unvanının değişik bir kopyasıdır. Roma-Cermen imparatorluğu da kendisini Roma’nın gerçek varisi olarak görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri de Roma İmparatorluğunu kendine örnek almıştır.

Yunanlılar da Roma’yı bir Yunan devleti olarak görmekte ve İstanbul’un Türkler tarafından alınmasını hazmedememektedir. Türkiye biraz zayıflasın İstanbul anında işgal edilecektir. Pek çok devlet bu işgal için gün saymaktadır. Özellikle Yunanistan’ın en büyük hayali İstanbul ve İzmir’i Yunanistan topraklarına katmaktır. Günümüzde bile bazı Yunan siyasetçiler açık bir şekilde İstanbul’u geri alacaklarını söylemektedir. Yunanlılar Ayasofya Camiine giderek Yunan bayrakları ile pozlar vererek şehri alacaklarını ve Yunanistan sınırlarına katacaklarını söylemektedir.

İstanbul’un alınmasından Türk olmayanlar rahatsız olur. Türkler İstanbul’un alınmasından gurur duyar. Ayrıca İstanbul alındığında Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfusunun büyük bölümünü de Türkler oluşturmaktaydı. İstanbul öyle 72 milletin gücüyle değil Türk ırkının gücüyle alınmıştır.

Exit mobile version