Site icon Türkçe Malumatlar

Evsel Su Arıtım Cihazları

Şebeke sularının kalitesinde oluşan koku, renk ve tat gibi değişiklikleri bireylerin fark etmeleri sonucunda toplumda değişik çözüm arayışları başlamıştır. Bazen de suların kalitesinde bozulma olmasa bile medyada yer alan haberler, reklamlar, pazarlama stratejileri nedeniyle bireyler, şebeke sularından daha çok ambalajlı sulara veya arıtım cihazlarına yönelebilmektedirler. Ambalajlı suların temiz ve güvenilir su sağlanmasında önemli rolleri vardır. Şebeke sistemlerinin sağlam olmadığı, olağan dışı durumların yaşandığı, salgınların olduğu zamanlarda, şebeke ve su kalitesi bilinmeyen yerlere yapılan seyahatlarde ambalajlı sular tercih edilebilir. Günlük yaşamda yerel yönetimlerin en temel görevinin kesintisiz, sürekli, sağlıklı ve güvenilir suyun sağlanması olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle yerel yönetimler bu bilinçte ve anlayışta olmalı, hizmet alan toplumun da bunun sağlanmasını yerel yönetimden beklemesi gerekir.

Evsel su arıtım cihazları, değişik yöntemler kullanılarak arıtım yapan cihazların genel adıdır. Bu cihazlarda, mekanik filtreli sistemler, kimyasal sistemler, yumuşatıcı cihazlar, anyon değiştiriciler, ultraviyole ışın kullanarak dezenfekte ediciler, ters ozmoz sistemiyle arıtım sağlayanlar, ozonlayıcılar, klorlayanlar vb. birçok yöntem kullanılabilmektedir. Eğer uygun temizlik ve bakım yapılmazsa arıtımı sağlayan cihazın filtre, süzgeç, arıtım haznesi, pompa vb. yerlerinde hastalık yapıcı mikroorganizmalar çoğalıp koloni oluşturabilmektedir. Ayrıca içme suyu olarak biz vücudumuza sadece H2O almayız. Su içindeki mineraller ve organik maddeler ile bir bütündür. Arıtma cihazları ise suyun olumlu bu niteliklerini değiştirebilmektedir.

Exit mobile version