Site icon Türkçe Malumatlar

Hastanelerde Psikososyal Etkenlerin Kontrol Altına Alınması

Hijyen ve Sanitasyon: Hastanelerde Psikososyal Etkenlerin Kontrol Altına Alınması ve Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

• Hastanelerdeki hizmet alanları acil servisler, yoğun bakım üniteleri, diyaliz üniteleri, organ nakli birimleri, yanık tedavi üniteleri, laboratuvarlar, görüntüleme teknikleri vb. birçok fonksiyonel birimlerin devreye girmesi ile çok genişlemiştir. Bu nedenle hastane çalışanlarının görev alanları ve sorumluluklarında da farklılaşmalar söz konusudur. Yıllık izin, hastalık, sağlık izni, doğum izni, askerlik izni vb. nedenlerle bir birimdeki çalışan sayısındaki azalma o birimde çalışanlarının iş yükünün artması anlamına gelir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sunumunda hastanelerdeki birimlerde çalışabilecek personel eğitimi ve istihdamı çok önemlidir.

• Maalesef, iş doyumunun az olduğu, tükenmişlik sendromlarının yaşandığı meslekler arasında sağlık personelliği gelmektedir. Bunda hasta sorumluluğu, hastaların tedavisinde her zaman başarıya ulaşamamanın verdiği üzüntü, iş yükünün fazlalığı, vardiyalı çalışma, nöbet tutma vb. sağlık personeli olmanın getirdiği birçok etken söz konusudur. Bu nedenle her hastanede yöneticilerin çalışanlarının iş doyumu düzeylerini ve tükenmişlerini yakından izlemeleri gerekir. Ortaya çıkacak sorunlara yönelik gerekli genel ve özel önlemler alınmalıdır.

• Hastanelerde yatma, hasta ve hasta yakını için psikososyal bazı sorunları da beraberinde getirir. Bu nedenle hasta-insan-birey odaklı sağlık hizmeti sunumu ilkeleri hastanelerde uygulanmalıdır. Empati adı verilen karşısındaki kişiyi anlama, duygularını hissetme yaklaşımı içerisinde sağlık hizmetleri sunulmalıdır. Bu anlamda sağlık personellerine yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası etkin ve sürekli iletişim eğitimleri yapılmalıdır.

• Sağlıkta personele yönelik her türlü şiddet asla kabul edilemez bir durumdur. Birçok ülkede sağlıkta şiddete karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Sağlık personeline yönelik sözlü veya fiziksel şiddet mevzuatta yer alan en ağır cezalarla cezalandırılmakta, hatta sağlık hizmeti alımlarında bazı kısıtlamalara bile gidilebilmektedir. Sağlık personelliği kolay bir meslek olmayıp, sorunların çözümünde iletişimin sağlıklı olmasının sağlanmasının önemli olduğu unutulmamalıdır.

Exit mobile version