Site icon Türkçe Malumatlar

Dinleme Sürecini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Süreçte ortak bir dilin varlığı dinleme etkinliğinin amacına ulaşmasında temel olarak nitelendirilebilir. Ortak dil dışında dinleme sürecini etkileyen değişik faktörler vardır. Bunlar; kaynak, alıcı ve çevre-ortam olarak sıralanabilir.

Kaynak (Konuşmacı) Temelli Faktörler:

• Mesajda kullanılan sözcükler, terimler, yanlış anlaşılmaya yol açacak cümle kuruluşları, yanlış vurgu ve tonlamalar
• Konuşma bozuklukları, konuşmayı etkileyen fiziksel etkenler
• Konuşma hızı
• Ses tonu
• Jest ve mimikler
• Bilgi birikimi
• Konuyla ilgili yapılan hazırlık
• Konunun sunuluş şekli

Alıcı (Dinleyici)Temelli Faktörler:

• Alıcının zihinsel ve fizyolojik yetileri
• Dikkat
• İlgi, istek
• Kelime dağarcığı
• Bilgi birikimi
• Ön yargı
• Dinleme sürecinde uygun dinleme davranışları gösterme (Dik oturma, konuşanla göz teması kurma, not tutma, soru sorma, dinlenenlere uygun geri bildirimlerde bulunma, vb.)
• Dinleme hızı

Çevre-Ortam Temelli Faktörler:

• Isı
• Ses
• Işık
• Fiziksel konfor

Konuşmacının ve dinleyicinin dil ve yaşam deneyimi, empati düzeyi, jest ve mimiklerin yerinde kullanılması ve bunlara doğru anlamların yüklenmesi de dinleme sürecini etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Exit mobile version