Site icon Türkçe Malumatlar

Haçlı Seferlerinin Sebepleri

Dinî Sebepler:

• Hristiyanların kendileri için kutsal kabul ettikleri Kudüs, Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almak istemeleri

• Avrupa’daki Katolik kilisesi ve Kluni tarikatının halkı Müslümanlara karşı kışkırtma politikası takip etmeleri

Ekonomik Sebepler:

• Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemeleri

• Dönemin papalarının Ortodoks kilisesini egemenlikleri altına almak ve nüfuzlarını artırmak istemeleri

Siyasi Sebepler:

• Bizans’ın Türklerin ilerleyişini durdurmakta başarısız olması ve Avrupa devletlerinden yardım istemesi

• Bazı derebeylerin şöhret ve toprak kazanmak istemeleri

Exit mobile version