Site icon Türkçe Malumatlar

II. Haçlı Seferi (1147-1149)

Kudüs’te Latin Krallığı’nın kurulmasından sonra haçlılarla yapılan savaşlar devam etti. Musul Atabegi İmadeddin Mahmut Zengi’nin oğlu Nureddin Mahmud Zengi ile birlikte 1144 yılında Urfa’yı, ardından Halep ve Şam’ı haçlılardan geri alması üzerine Kudüs Latin Krallığı Papa’dan yardım talep etti. Bu çağrı üzerine Papa, ikinci kez haçlı seferlerini başlattı. Bu seferlere Almanya ile Fransa iki ayrı ordu ile katıldı. Alman İmparatoru III. Kontrat ordusu ile birlikte İstanbul’a geldi, buradan Anadolu’ya geçerek Konya Ovası’nda Selçuklularla karşılaştı. Burada yapılan savaşı Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesut kazanınca Alman İmparatoru geri dönmek zorunda kaldı. Fransa Kralı VII. Lui, Toros geçitlerinde I. Mesut’a karşı yaptığı mücadeleyi kaybetti. Fransa kralı ve Almanya imparatoru Anadolu’yu çaprazına geçemez(1148) Antakya’ya Fransa kralı denizden ulaşır.

Exit mobile version