Site icon Türkçe Malumatlar

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollarla İlişkileri

6.1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollarla İlişkileri Türkiye Selçuklu Devleti en güçlü dönemini Alaaddin Keykubad (1220-1237) döneminde yaşamıştır. Bu dönem Selçuklu Devleti açısından imar faaliyetlerinin yapıldığı bir dönem olmuştur. Alaaddin Keykubad döneminde devletin doğu sınırları Moğol tehdidi ve istilası ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Alaaddin Keykubat, Moğol tehdidi ve istilasına karşı saltanatını ve devletini korumak için hükümdarlığının ilk yıllarından itibaren önlemler almıştır.

Moğol İstilası’na karşı 1226 yılından itibaren doğu komşusu Celâleddin Harzemşah ile ittifak gayreti içine girmişti ancak Celaleddin Harzemşah’ın Anadolu’da yayılma teşebbüsü üzerine 1230 tarihinde Yassıçemen adı verilen yerde Harzemşahlar ordusu bozguna uğratılmıştır. Alaaddin Keykubat, Moğollara karşı Eyyubi melikleriyle akrabalık, dostluk ve ittifak ilişkileri kurmuştur. Alaaddin Keykubat, devletin sınırlarını güvence altına almayı ve Moğol tehlikesine karşı Eyyubilerin desteğini almayı ve onlara yardım etmeyi amaçlamıştır. Bunun için iki hanedan arasında akrabalık tesis edilme yoluna gidilmiştir. Yanı sıra sultan AlaaddinMoğollara karşı hanedanlar arasında kurulacak akrabalık ile önlem almayı düşünmüştür. Böylece Moğollar karşısında Türkiye Selçuklu Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmuş olacak, iki hanedan arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanacaktı. Bunun yanında Alaaddin Keykubad komşu devletlerle ittifak etmiş, barış içinde yaşamış ve iyi ilişkiler kurmuştur. Moğol tehlikesini diplomasi yoluyla savuş turma niyetinde olan Alaaddin Keykubat, Moğol hükümdarı Ögeday Kaan’ın elçisi aracılığı ile ilettiği “il olma” teklifini kabul etti. Yapılan barış anlaşmasıyla Moğol Devleti’ne her yıl düzenli elçi ve hediyeler gönderilmesi karşılığında Moğol istilası durdurulmuş ve devletin doğu sınırı güvence altına alınmıştır. Alaaddin Keykubad’ın Moğol elçisinin “il olma” teklifini kabul etmesi Türkiye Selçuklu Devleti’nin sorunları barış, dostluk, anlaşma, uyum ve uzlaşı arayışları ile çözmeye çalıştığını göstermektedir. Sultan Keykubad, Eyyubi Meliklerinin gönderdiği elçilik heyetini kabul ederek onlarla da bir ittifak antlaşması yapmıştır. Bütün bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Sultan Alaaddin Keykubad hayatını kaybetmiş yerine Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiştir.

Exit mobile version