Site icon Türkçe Malumatlar

Selçukluların Düşüşü: Kösedağ Muharebesi (1243)

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Baba İshak isyanını güçlükle bastırabilmesi, devletin zayıf durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Moğollar, ilk fırsatta Anadolu’ya saldırıp Türkiye Selçuklu Devletini yağma etmeye yönelmişlerdir.

Sivas yakınlarında Moğol Devleti ile II. Gıyaseddin Keyhüsrev arasında Kösedağ mevkiinde yapılan muharebede Türkiye Selçuklu Devleti yenilmiştir. Kösedağ Muharebesi’nden sonra Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuş, Türk beylikleri durumdan istifade ederek yeniden bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu dönem Anadolu’da ikinci beylikler dönemi olarak adlandırılmaktadır. Türkiye Selçuklu Devleti’nde taht kavgaları başlamış, merkezî otorite bozulmuştur.

Anadolu, Moğollar tarafından yağmalanmış, tahrip edilmiştir. Moğol İstilası sonunda Anadolu’da bilim ve kültür faaliyetleri durmuş, ağır vergiler nedeniyle ticaret gerilemiştir. Yarım asır boyunca Anadolu’yu sömüren Moğollar karşısında halk sıkıntılı günler geçirmiştir. II. Gıyaseddin’in ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı. Bu karışıklıklar sırasında Moğollar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin iç işlerine karışarak ülkeyi kardeşler arasında paylaştırdı. II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vezir Muineddin Pervane, Memlûk Sultanı Baybars’tan yardım istedi. 1277 yılında Anadolu’ya gelen Baybars, Moğolları Elbistan Ovası’nda mağlubiyete uğratarak Kayseri’ye kadar geldi ancak Muineddin Pervane’nin yardıma gelmemesi ve kışın yaklaşması üzerine geri döndü. 1281’de Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti topraklarını III. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Mesut arasında paylaştırdılar. Önce III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümüne bağlı çıkan kargaşalar ile zayıflama süreci devam eden Türkiye Selçuklu Devleti, II. Mesut’un ölümü ile birlikte 1308 yılında yıkıldı.

Exit mobile version