Site icon Türkçe Malumatlar

Kayıların (Osmanlı) Anadolu’ya Gelişi

1243 Kösedağ Muharebesi Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına neden olmuştur. Anadolu’da yeniden beylikler kurulmuş ve yeni bir dönem başlamıştır. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’da ikinci beylikler dönemi yaşanmaya başlamıştır

24 Oğuz boyundan biri olan Kayılar, Malazgirt Muharebesi’ne müteakiben Anadolu’ya gelmişlerdir. Malazgirt Muharebesi’nden sonra Anadolu’ya gelen Kayıların bir kolu Artuklu Beyliği’nin kurulmasında etkili olmuştur. Anadolu’ya gelen diğer kol Moğol İstilası sonucu batıya sürüklenmiş olan Kayılardır. Ertuğrul Bey’in öncülüğünde Kayılar, Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak kullanmaya başlamışlardır. Kayılar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin tebaası olarak yaşamışlar, Selçuklu ordusu ile birlikte seferlere katılmışlardır. Ertuğrul Bey, “Gazi” unvanını alarak ömrünün sonuna dek Söğüt’te yaşamıştır

1281 yılında, 90 yaşında vefat edince oğlu Osman Bey tarafından bir türbe inşa ettirildi. Ertuğrul Gazi’nin vefatından sonra Kayıların başına büyük oğlu Osman Bey geçmiştir. Kayılar, Anadolu’nun fetih ve iskânında rol oynamış önemli boylardan biridir. Kayılar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi ile Anadolu’da beyliklerin yeniden bağımsızlıklarını ilan etmeye başladıkları bir dönemde Bizans’a karşı elde ettiği başarılar neticesinde güçlenmiş, Osmanlı Devleti’nin kurucu unsurları olmuşlardır. Osmanlı Devleti, sahip oldukları toprakları eski Türk devlet anlayışına göre hanedanın ortak malı saymıştır. Osmanlı ülkesi toprakları kamusal bir nitelik taşımıştır. Osmanlı ülkesinde merkezî otorite güçlenmiştir. Merkezî otoritenin güçlenmesiyle Osmanlı ülkesinin sınırları genişlemiş, yeni yurtlar sağlanmıştır.

Exit mobile version