Site icon Türkçe Malumatlar

Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti (1077-1308)

13. yüzyılın ilk yarısında Türkiye Selçuklu Devleti güçlü bir dönem geçirmiştir. Moğol İstilası’nın sonucunda meydana gelen 1243 Kösedağ Muharebesi ile Anadolu’daki siyasi durum ve sosyal yapı değişikliğe uğramıştır. Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Muharebesi ile siyasi ve askerî gücünü tamamen kaybetmiştir. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu, Moğolların baskıları sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti’nin çökmeye başladığı, bu karışık dönemde beyliklerin yeniden kurulduğu, küçüklü büyüklü siyasi ve bölgesel yapılanmaların ortaya çıktığı bir bölge hâlini almıştır. Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Muharebesi’nden sonra siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan Moğolların egemenliği altına girmiştir. Beyliklerin yeniden kurulmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Beylikler arasında Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini alabilme mücadelesi başlamıştır. Moğol egemenliği altında yaşayan Türkiye Selçuklu Devleti, 1308 yılında Sultan II. Mesut’un ölümüyle sona ermiştir.

Exit mobile version