Site icon Türkçe Malumatlar

Yobazlar Tarafından Kurban Edilen İnka Kızı

İnkalar, Güney Amerika’nın batı kıyısındaki And Dağları bölgesindeki Cuzco şehri civarında, efsanevi kralları ve ilk Sapa Inca olan Manco Capac’ın 11. yüzyılda Cuzco Krallığı’nı kurmasıyla başlamıştır. Manco Capac’ın soyunun egemenliğinde Krallık bölgedeki diğer Andlı topluluklar gibi büyümeye devam etmiş ve 1438 yılında adının birebir çevirideki anlamı yer sallayan olan Pachacutec liderliğindeki İnkalar sınırlarını genişleterek diğer Andlı toplulukları egemenlikleri altına almaya başlamışlardır. Böylece, Pachacutec Amerika kıtasında Kolomb öncesi varolan en büyük imparatorluk olan İnka İmparatorluğu’nu (Tawantinsuyu) kurmuştur. Krallık, İspanyol kuvvetlerinin Güney Amerika topraklarına girdiği ve Tawantinsuyu’da bir siyasi kriz dönemi olduğu iç savaş sırasında bölündü. Yani bu savaş sırasında, tahtın yasal varisleri olarak kabul edilen kraliyet ailesinin üyeleri Huascar ve Atahualpa kardeşler birbirlerine karşı çıktılar. 1533 yılında İspanyol sömürgeci Francisco Pizarro bu durumdan yararlanarak İnka topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirdi. Sonraki yıllarda, sömürgeciler İnkaların neredeyse tüm bölgesini fethetti. 1542’de Peru Valiliği’nin kurulmasıyla İnka İmparatorluğu tamamen yıkıldı. Bunu 1573’te başarısızlıkla sonuçlanan bir İnka kurtuluş hareketi izledi. Bugün İnkaların kültürü ve geleneği Peru, Bolivya ve Ekvador’da yaşayan Keçuanlar ve Aymaralar tarafından sürdürülmektedir.

Bu 15 yaşındaki kız, İnka imparatorluğunda yaşadı ve 500 yıl önce tanrılara bir adak olarak kurban edildi. Bu kadar iyi korunmuş, çünkü uyku sırasında donmuş ve tüm bu süre boyunca deniz seviyesinden 6000 metreden daha yüksek bir kuru soğuk durumda tutulmuştur. 1999’da Arjantin’in kuzeybatısındaki Llullaillaco yanardağının tepesine yakın bir yerde bulundu. Vücudunda bile kan olduğu ve iç organları kaldığı için en iyi korunmuş mumyalardan biri olduğu için arkeolojik bir devrimdir…

Exit mobile version