Site icon Türkçe Malumatlar

Tarih: Osmanlı-Safevi İlişkileri

Osmanlı-Safevi ilişkileri Yavuz Sultan Selim döneminde başlamıştı. Yavuz Sultan Selim’in Safeviler üzerine sefere çıkmasının nedeni Şiilik propagandası yaparak Sünnî Osmanlı Devleti’ne karşı bir güç oluşturmaktı. Doğudaki Şii tehlikesini yakından takip etme imkânı bulan Yavuz Sultan Selim, 1514 tarihinde Çaldıran Muharebesi’ni yaparak Safevilerin Anadolu’yu ele geçirme çabalarını boşa çıkarmıştı.

Safevilerin Anadolu’yu ele geçirme çabaları Kanuni Dönemi’nde de devam etmiştir. Şah İsmail’den sonra yerine geçen Şah Tahmasb, Anadolu’da ayaklanmalar çıkarmaya başlamıştır. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, batıdaki Habsburglarla yürüttüğü mücadeleden fırsat buldukça Safeviler üzerine seferler düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Tebriz, Azerbaycan, Bağdat ve Basra Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Safevilerin barış istemesi üzerine iki devlet arasında 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Doğu’daki hâkimiyet Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Doğu Anadolu, Tebriz ve Azerbaycan Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır. Bu antlaşma ile Basra Körfezi’nin kontrolü Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.

Exit mobile version