Site icon Türkçe Malumatlar

Osmanlı-Habsburg Mücadelesi

Kanuni döneminde Osmanlıların asıl hedefi Batı olmuştur. Bu dönemde Habsburg İmparatorluğu akrabalık bağıyla Avrupa’nın büyük bir kısmına sahip olmuştur. Osmanlı fetih politikası Macaristan içerisine ilerleme sürecini başlatmıştır. Mohaç Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne katılması Osmanlı-Avusturya ilişkilerini fiilen başlatmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti, Habsburglara karşı üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Osmanlı Devleti 1529 I. Viyana Kuşatması ve 1532 Alman Seferi’nin ardından 1533 yılında İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak Avusturya’ya karşı yaptığı savaşları bitirmiştir. Avusturya, Macaristan üzerindeki Osmanlı hâkimiyetini kabul etmekle birlikte Macaristan üzerindeki iddialarından vazgeçmemiştir. Bunun üzerine taraflar karşı karşıya gelmişler ve 1547 yılındaki antlaşmaya kadar devam etmiştir. Bu antlaşmadan sonra da Habsburglar ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler düzelmemiş ve yeni antlaşmalar imzalanmıştır.

Osmanlı Habsburg ilişkileri II. Selim döneminde de devam etmiştir. 1568 yılında taraflar arasında Edirne Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma sekiz yıl geçerli olmasına rağmen süresi dolmadan Avusturya’nın talebi üzerine sekiz yıl geçerli olacak şekilde 1574 ve 1576 yıllarında Avusturya ile iki yeni antlaşma daha imzalanmıştır. 1576 yılında imzalanan antlaşma sonucunda sınırlarda sorunlar meydana gelmiştir. Bu durum 1592 yılında savaşların yeniden başlamasına neden olmuştur.

Exit mobile version