Site icon Türkçe Malumatlar

Geleceğin Sultanı Alparslan’ın Çocukken Yaşlı Adamı Oklayıp Öldürmesi

Alp Arslan henüz çocukken ormanda avlandığı zaman zayıf bir ihtiyara rastladı. Yaşlı adam topladığı dikenleri başının üstünde taşımaktan acizdi, adeta acı çekiyordu. Bitkinliği yüzünden okunan bu adamın haline acıyan Alp Arslan, Ey İhtiyar! bu düşkün ve yaşlı halinle içinde bulunduğun sıkıntıdan seni kurtarmamı ister misin? dedi. Yaşlı adam ise Alp Arslan’ın kendisine dikenleri taşıması için yardım edeceğini düşünerek evet dedi. Sonrasında ise Alp Arslan okunu yaşlı adama çevirdi ve onu öldürdü.

Yaşlı adam neden diken toplamıştı?

Büyük ihtimal dikenleri yakmak için topladı. Çünkü Türkiye’nin bazı yerlerinde hâlâ sobaların içine diken atılmaktadır.

Alp Arslan yaşlı adamı neden öldürdü?

Çünkü bozkır töresi zayıflığı affetmez.

English: When Sultan Alparslan was still a child, he met a weak old man on the way while hunting. The man was in pain and agony from carrying the thorns he had collected on his head. Alparslan asked the old man, “Eyy old man, do you want me to save you from the trouble you are in with your poor and old state?”. The old man thought that the Sultan could really do something and said, “Of course, sir.” Thereupon, Alparslan shot an arrow and killed the man.

Exit mobile version