Site icon Türkçe Malumatlar

Osmanlı’da Ticaret Mekanları

Osmanlı Devleti’nin ekonomik sistemi içerisinde ticaret mekânları önemli bir yere sahiptir. Osmanlı vakıf sistemi sayesinde başta İstanbul olmak üzere hemen hemen bütün şehirlerde ticaret merkezleri oluşturmuştur. Bu ticaret merkezleri sayesinde tebaanın ihtiyacı olan ürünlere ulaşmaları kolaylaştırılmıştır. Osmanlı Devleti’nde İstanbul önemli bir ticaret merkezidir. Burada bedestenler, hanlar, kervansaraylar ve çarşılar sokaklar boyunca sıralanmış dükkanlar bulunmaktaydı.

Liman: Osmanlı ekonomik sistemi içinde liman bölgesi ve çarşılar ekonomik faaliyetlerin canlanmasına katkı sağlamıştır. İstanbul liman bölgesinde ticareti yapılan ürünlere göre iskeleler oluşturulmuştur. Yemiş Pazarı İskelesi, Odun Pazarı İskelesi, Balat İskelesi gibi özel mahaller yer almıştır. İstanbul’a Kırım, Tuna ve Karadeniz’den getirilen malzemeler Haliç içindeki iskelelerde boşaltıldıktan sonra kontrol edilerek depolama ve işlenmesi için sevk edilmiştir.

Kervansaray: Osmanlı Devleti bulunduğu coğrafya itibariyle ticaret yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. İstanbul ticaretin en büyük pazarını oluşturmuştur. Ticaretin geliştirilmesi ve tüccarların mallarıyla birlikte korunması için şehirlerin arasına kervansaraylar yaptırılmıştır

Pazar Yeri: Osmanlı’da bedestenin etrafında çarşılar bulunurdu. Çarşıların ortasında ya da yanında olan alışveriş yerlerine pazar yeri denilmektedir. Pazar yerleri yolların geçtiği ve ticaretin yapılabildiği yerlerde kurulmuştur . Şehir ile tarımsal bölgeler arasında yer almış mübadele merkezleridir. Şehir ile kırsal kesimi birleştiren mekândır.

Bedesten: Osmanlı Devleti’nde ticaret merkezleri önemlidir. Ticaret yaşamının merkezi bedestenlerdir. Osmanlı şehirlerinde merkezde bir ulu cami ile bedesten yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya Cami Vakfına ait olmak üzere bir bedesten yapılmasını emretmiştir. Esnafa ait dükkanlar bedestenin etrafında dizilidir. Her dükkan grubu bir çarşı oluştururdu. Bu çarşıların üzerleri genellikle taş kubbelerle örtülmüştür.

Kapan: Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği ticaret merkezleridir. Toptan getirilen mallar buradan perakendeci tüccara dağıtılmıştır. Buradaki mallar üzerinde Osmanlı Devleti gümrük almıştır.

Exit mobile version