Site icon Türkçe Malumatlar

Fiziğin Uygulama Alanları

Doğaya duyulan merakla başlayan fizik bilimi geliştikçe teknolojinin de geliştiğini gözlemlemekteyiz. Etrafımızda temel bir bilim olan fiziğin uygulama alanlarından yararlanılarak yapılmış birçok alet vardır. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler ve makinalar, bilgisayarlar, telefonlar, internet ilk aklımıza gelenlerdendir.

Elektronik, haberleşme, tıp, uzay çalışmaları (Resim 1.6), savunma sanayi (Resim 1.7) gibi alanlardaki gelişmeler fizikteki gelişmelere paralel olarak devam etmektedir. İnsansız hava araçları, kablosuz ağlar (Resim 1.8), yanmayan ve ıslanmayan kumaşlar bu gelişmelerden bazılarıdır. Fizik biliminin alt dallarını uygulama alanları ile birlikte inceleyelim.

Exit mobile version