Site icon Türkçe Malumatlar

Dört Temel Kuvvet Nedir?

Bilim insanları tarih boyunca çevremizdeki kuvvetlerin nasıl ve neden oluştukları ile ilgili sınıflandırma yapmak istemişlerdir. Bugün kabul ettiğimiz kuvvet kavramı Newton’ın (Resim 3.15) tanımladığı kuvvet kavramıdır. Günümüzde bilim insanları kuvvet konusunda doğada 4 temel kuvvet olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır.

• Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü cisimler arasında, elektrik yükleri nedeniyle oluşan bir kuvvettir. Eğer bu cisimler aynı tür yükle yüklenmişler ise aralarındaki bu kuvvet itme kuvveti şeklinde olur. Farklı türden yüklü cisimler arasında ise çekme kuvveti olarak kendini gösterir.

• Güçlü nükleer kuvvet, çok küçük boyutlarda rastladığımız kuvvettir. Bu kuvvetler atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların bir arada durmasını sağlarlar. Şiddetli nükleer kuvvetler temel kuvvetlerden en şiddetli olanıdır fakat bu kuvvetler çok kısa mesafelerde etkisini gösterebilirler.

• Zayıf nükleer kuvvet, atomik boyutlarda söz konusu olan bir kuvvettir. Bu kuvvet atomların kararsızlığından sorumlu kuvvetlerdir. Bu kuvvetler nükleer bozunmalarda görülmektedir.

• Kütle çekim kuvveti, Isaac Newton tarafından ifade edilmiştir. Newton evrende yer alan tüm cisimlerin birbirlerini belirli ölçülerde çektiğini keşfetmiştir. Cisimlerin kütleleri nedeniyle aralarında oluşan bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti adı verilmektedir.

Exit mobile version