Site icon Türkçe Malumatlar

Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynakları ve Su Tasarrufu İçin Yapılabilecek Önlemler

Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynakları ve Su Tasarrufu

Yeraltı suları, akarsular, göller, denizler, okyanuslar, kar ve buzullar Dünya’daki su kaynaklarını oluşturur. Dünyanın % 70’inin sularla kaplı olmasına karşın içilebilir su kaynakları bunun yalnızca % 1’i kadardır. Bu suyunda % 97’si tuzlu su, sadece % 3’lük kısmı tatlı sudur. Yani Dünyanın dörtte üçü suyla kaplı olmasına rağmen bu suyun sadece % 3’ü kullanılabilmektedir. Tatlı suyun büyük bir kısmı buzullarda, toprakta, atmosferde ve yer altı sularında bulunur. Dolayısıyla doğrudan kullanılamaz durumdadır. Kullanılabilir tüm su oranı sadece % 0,3’tür. Yeryüzündeki tatlı su miktarı oldukça düşük olduğu için suyu kullanırken çok dikkatli olunmalı ve gerek evsel gerekse endüstriyel atıklar nedeniyle kirletildiği unutulmalıdır. Tatlı su % 3 Tuzlu su (Okyanuslar) %97 Dünyadaki su Tatlı su Yeryüzündeki su kaynaklarının dağılımı Tatlı yüzey suları Buz dağları ve Buzullar % 68,3 Göller % 87 Yeraltı suyu % 31,4 Nehirler % 2 Bataklıklar %11 Yüzey suyu % 0,3 Düzensiz kentleşme, nüfus artışı, kuraklık, sera gazlarındaki artış, sanayileşme nedeniyle su kaynakları hızla azalmakta; ülkemiz ve dünyada su tasarrufu zorunlu hale gelmektedir.

Su tasarrufu için yapılacak önlemlerden bazıları şunlardır;

➢ Evlerde musluğu açık bırakmamak ve suyu kullanırken su püskürtmek için geliştirilmiş aparatlar takılmalıdır.

➢ Bulaşıkları ve çamaşırları elde değil makinelerde yıkamak

➢ Diş fırçalarken, traş olurken musluğu açık bırakmamak, duş süresini azaltmak

➢ Sebzeleri musluk altında değil de su dolu bir kapta yıkamak

➢ Bozuk muslukları tamir ettirmek ve su tüketimini azaltan teknolojik sistemler kullanmak

➢ Tarımda geleneksel sulama yerine damlama veya püskürtme sulama yöntemlerine geçmek

➢ Atık su geri kazanım üniteleri yapmak

➢ Gri su olarak adlandırılan foseptik atığı içermeyen; duştan, küvetten ve lavabodan gelen evsel atık suların kanalizasyon sularından farklı bir tesisat ile ayırıp arıtmak

➢ Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararlı atıklarla kirlenmesini önlemek

➢ Yağmur sularını toplayarak değerlendirmek Dünya nüfusunun hızla çoğalması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması nedeniyle dünya nüfusunun % 20’si yeterli içme suyundan mahrumdur. 2050 yılında dünya nüfusunun % 40’ının su kıtlığı çekeceği tahminler arasındadır. Bu riski azaltmanın yolu mevcut su kaynaklarının verimli kullanılmasından geçmektedir. Bu amaçla su tüketim miktarının düşürülmesine ilişkin yöntemlerle birlikte sürdürülebilir su ve atık su yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilerek su kaynaklarının korunması gerekmektedir

Exit mobile version