Site icon Türkçe Malumatlar

Endülüs Emevileri : Emirler Dönemi

Endülüs Emevileri : Emirler Dönemi

778 I. Abdurrahman kuzeyden Endülüs topraklarına giren Frankları Sarakusta’da durdurmayı başardı.

784 Kurtuba Camii’nin inşasına başlandı.

788 Dindar kişiliğiyle Ömer b. Abdulaziz’e benzetilen I. Hişam tahta çıktı. İstikrarın ve fetihlerin hakim olduğu iktidar yıllarında Malikilik Endülüs’ün resmi mezhebi haline geldi.

801 I. Hakem döneminde çıkan iç karışıklardan faydalanan Frankları Berşelüne (Barcelona) şehrini ele geçirdiler.

822 II. Abdurrahman tahtta. Dönemi Endülüs Emevilerinin en parlak yıllarıydı. “Eyyam – ı Arus” olarak anıldı.

844 Denizden Endülüs’e saldıran Normanlar püskürtüldü. Kurtuba fedaileri hareketi başladı.

879 Mübelled İbn Hafsun liderliğindeki isyan patlak verdi. Başkent Kurtuba’yı tehdit edecek kadar güçlendi. İsyanlar sebebiyle Emevilerin otoritesi başkentle sınırlandı.

910 İfrikiye’de Fatimi Devleti’nim kuruluşuyla Şii tehdidi Endülüs’e yöneldi.

912 Tahta çıkan III. Abdurrahman devleti içine düştüğü krizden kurtardı. Monte Leon seferine çıktı.

929 III. Abdurrahman kuzeydeki Hıristiyan saldırılarına ve hızla yayılan Şii düşüncesine karşı içte birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kendisini halife ilan etti.

Exit mobile version