Site icon Türkçe Malumatlar

Endülüs Emevileri: Halifeler Dönemi

Endülüs Emevileri: Halifeler Dönemi 

926 Medinetüzzehra’nın inşasına başlanıldı.

949 Abbasilere karşı Endülüs Emevileri ile iş birliği yapmak amacıyla gönderilen Bizans heyeti Kurtuba’ya geldi.

956 Navarra Kraliçesi Toda Kurtuba’yı ziyaret etti.

976 Alim kişiliğiyle tanınan başarılı hükümdar II. Hakem vefat etti. Onun döneminde Endülüs canlı bir ilim ve sanat merkezine dönüşmüştü.

976 Çocuk yaştaki halifelerin tahta geçmesinden istifade eden Hacib İbn Ebu Amir ve iki oğlu iktidarı ele geçirdi.

1008 Halkın kendilerinden hoşnut kalmadığı Amiriler iktidardan uzaklaştırıldı.

1016 Hz. Ali soyundan olduklarını iddia eden Şii Hammudiler Endülüs Emevilerinin zayıflığına faydalanarak Kurtuba’yı ele geçirdiler.

1022 Hammudiler iktidarına Endülüs halkı tarafından son verildi.

1031 Kurtuba’daki Emevi ailesinin mensupları halkın ileri gelenleri tarafından sürgüne gönderildi. Böylece Endülüs Emevi Devleti dağıldı.

Exit mobile version