Site icon Türkçe Malumatlar

Tedarik Zinciri Ünite 4 Soru Cevap

Euphoric woman searching job with a laptop in a park

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 4 Soru Cevap

Cevaplar Kalın Punto İle belirtilmiştir

1-) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri performansını belirleyen kriterlerin ölçümünde kullanılan ölçüm sınırlamasından biri değildir?

a. Müşteri hizmetleri
b. İçsel verimlilik
c. Kalite
d. Talep esnekliği
e. Ürün geliştirme

2-) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri performans ölçüm kriterlerinden biri değildir?

a. Bütünleşik yaklaşım
b. Karmaşıklık
c. Süreç tabanlılık
d. Strateji ile uyumlu
e. İleriye dönük perspektif sağlama

3-) “Performans ölçüm sistemi trendler yerine işletmenin anlık görüntüleri yakalamalıdır” ifadesi tedarik zinciri performans ölçüm kriterlerinden hangisidir?

a. Kıyaslanabilirlik
b. Dinamik bir sistem
c. Dengelenmiş yaklaşım
d. İleriye dönük perspektif sağlama
e. İyileştirme yönlü araçlar

4-) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal karne (Balanced scorecard) uygulamasındaki temel performans ölçümlerinden biri değildir?

a. Mali açıdan
b. Müşteri perspektifi
c. İç işletme açısından
d. Yenilikçi ve öğrenme perspektifi
e. Talep perspektifi

5-) Tedarik zinciri performansını ölçmek için, tedarik zincirinin lojistik fonksiyonu konusunda (depolama, taşıma gibi) uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi olan Uluslararası Lojistik Kaynakları şirketi tarafından geliştirilmiş bir yaklaşım olarak tanınlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lojistik puan tablosu
b. Kurumsal karne
c. ABC Yöntemi
d. Ekonomik katma değer
e. Scor modeli

6-) Operasyonel performansı mali ölçümlere bağlayan geleneksel muhasebe yöntemlerinin bir kısım sakıncalarını ortadan kaldırmak için geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Scor modeli
b. Ekonomik katma değer
c. Faaliyet tabanlı maliyetleme(ABC modeli)
d. Kurumsal karne
e. Lojistik puan tablosu

7-) Aşağıdakilerden hangisi scor modeli süreçlerinden biri değildir?

a. Kaynak
b. Yap
c. Dağıt
d. Değerlendirme
e. Plan

8- ) Scor modeli tedarik zinciri birliği tarafından hangi yılda başlatılmıştır?

a. 1993
b. 1996
c. 2000
d. 1998
e. 1990

9-) Scor modeli 12 performans matrisini kabul etmekte ve uygulamaktadır, aşağıdakilerden hangisi Scor modelinin 4 ana kategorisinden biri olan “teslimat güvenirliği” altında yer almamaktadır?

a. Teslimat performansı
b. Zamanında yüklenen sipariş yüzdesi
c. Üretim esnekliği
d. Siparişleri yerine getirme süresi
e. Sipariş yerine getirmede mükemmellik

10-) Aşagıdakilerden hangisi, günümüzde en yoğun bir biçimde kullanılmaya başlayan tedarik zinciri performans ölçümlerinden en önemlisidir?

a. Scor modeli
b. ABC modeli
c. Ekonomik katma değer
d. Kurumsal karne
e. Lojistik puan tablosu

Exit mobile version