Site icon Türkçe Malumatlar

Cazibe – Eros Deliryumu

Helen E. Fisher

Robert Lowell aşka “Bu kasırga, Eros’un deliryumu” derdi. Romantik aşk, takıntılı aşk, tutkulu aşk, sevda: Ne derseniz deyin, dünyadaki hemen hemen tüm erkekler ve kadınlar coşkuyu ve ıstırabı biliyordu. 1991’de antropologlar 166 topluluğun hesaplarını incelediler ve bunların 147’sinde romantik aşka dair kanıtlar buldular. (Diğer 19’unda, araştırmacılar günlük hayatın bu yönünü incelemeyi başaramadılar). Baktıkları her yerde bu tutkunun kanıtlarını buldular. İnsanlar aşk şarkıları söyledi ya da romantik dizeler besteledi. Aşk büyüsü yaptılar, aşk tılsımları taşıdılar ya da aşk iksirleri demlediler. Bazıları kaçtı. Bazıları karşılıksız aşk yüzünden intihar etti ya da cinayet işledi. Birçok toplumda, mitler ve masallar romantik karışıklıkları tasvir etti. Bu nedenle, antropologlar romantik cazibenin evrensel veya evrensele yakın bir insan deneyimi olduğuna inanırlar. Daha da ileri gideceğim: Romantik aşkın, cazibenin tüm memeliler ve kuşlar için ortak olduğunu düşünüyorum. Doğa bilimciler, bir asırdan fazla bir süredir bu duygu sisteminin varlığını örtülü olarak kabul ettiler. 1871’de Darwin, farklı bir türün kuşu olan iğne kuyruklu ördeğe ilgi duyan dişi bir yeşilbaş ördeği yazdı. Darwin, bir meslektaşının raporuna atıfta bulundu ve şöyle yazdı: “İlk görüşte belli ki bir aşk vakasıydı, çünkü yeni gelenin etrafında okşayarak yüzdü… O saatten sonra eski ortağını unuttu.” Hayvan literatürü bu tür açıklamalarla doludur. Köpekler, atlar, goriller, kanaryalar: Birçok türün erkekleri ve dişileri, bazı bireylerle çiftleşmekten titizlikle kaçınır ve dikkatlerini kararlı bir şekilde başkalarına odaklar. Darwin, “ikincil cinsel özelliklerin” evrimi hakkında yazdığında, tavus kuşunun hantal kuyruk tüyleri gibi yaratıkların gösteriş yaptığı tüm gösterişli, hantal accoutrements hakkında yazdığında cazibeyi daha da tartıştı. Kuşların ve memelilerin bu bedensel süslemeleri iki nedenden biri için geliştirdiğini söyledi: üreme fırsatlarını kazanmak veya karşı cinsin üyelerini çekmek için aynı cinsiyetin üyelerini etkilemek veya savaşmak. Yine de, bu fiziksel özelliklerin izleyicide bir tür fizyolojik çekim tepkisini tetiklemesi gerektiğini belirtmedi. Bugün birçok bilim adamı bu cazibeyi “kayırmacılık”, “seçici algısallık”, “cinsel tercih”, “cinsel seçim” veya “eş seçimi” olarak adlandırıyor. Ancak, henüz, izleyicinin bir eş tercih etmeye ve seçmeye geldiği biyolojik süreci incelemediler. Kuşların ve memelilerin beyinde, bir birey uygun bir çiftleşme partnerini gördüğünde, duyduğunda, kokladığında veya dokunduğunda aktif hale gelen belirli bir “çekim devresi” geliştirdiğini teori ediyorum – insanların romantik aşk olarak adlandırdığı bir durum yaratan bir sinir devresi. Hipotezim, romantik çekim duygularının nörotransmitter dopamin ve norepinefrinin yüksek seviyeleri ve düşük serotonin seviyeleri ile ilişkili olduğudur. Bu teze, son 25 yıllık psikolojik literatürden romantik aşkın 13 psiko-fizyolojik özelliğini biriktikten sonra geldim, daha sonra bu özellikleri mümkün olduğunda dopamin, norepinefrin ve serotonin bilinen özellikleriyle eşleştirdim. 13 özelliğin bazıları beyin kimyası hakkında bilinenlerle bu kadar eşleşebilir. Bu özellikler arasında yenilik deneyimi, müdahaleci düşünceler, odaklanmış dikkat, artan enerji ve güçlü mutluluk duyguları bulunur.

Exit mobile version