Site icon Türkçe Malumatlar

Tedarik Zinciri Yönetimi Tanımı

Küreselleşmenin bir sonucu olarak işletmeler rekabet güçlerini kaybetmemek için ortaya çıkan hızlı değişimlere uyum sağlamak durumundadırlar. Bu konuda işletmelere en çok fayda sağlayan ve en önemli faaliyetlerden birisi Tedarik Zinciri Yönetimidir. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), işletmenin merkezinde olan müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyattan ve tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetten ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve paranın bütünleşik bir şekilde yönetilmesidir. Tedarik Zinciri Yönetimi, etkin bir şekilde yönetilmesi işletmenin öncelikli olarak üretim ve pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bunun yanında Tedarik Zinciri Yönetimi’nin etkin bir şekilde tasarlanıp yönetilmesi ile işletme, aşağıdaki gibi amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir;

1- Üretimin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme, servis ve
bilgi akışının kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesi,

2-Stok maliyetlerinde ve stok kayıplarında azalma,

3-Ürün kalitesini en iyi şekilde koruyabilmek,

4- Güvenilir tedarikçiler bulmak, bu tedarikçiler ile ilişkileri geliştirmek ve korumak,

5- Tedarik edilen hammadde, yardımcı madde, parça ve servislerde bir standart elde edebilmek,

6- İhtiyaç duyulan hammadde, yardımcı madde, parça ve hizmetleri en düşük maliyet ile elde edebilmek,

7- İşletmenin pazarlık ve rekabet gücünü arttırabilmek,

8- İşletme içi ilişkileri geliştirmek,

9- Yönetim giderlerini en alt seviyede tutabilmektir.

Tedarik zinciri, müşteriler ve tedarikçiler arasındaki ilişkiler yönetilerek daha düşük maliyetlerle daha yüksek katma değer sağlanabilmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi’nin iyi yönetilmesi sonucunda elde edilen kaynak tasarrufu ise işletmede daha çok verim elde edilebilecek alanlara yatırım yapılarak değerlendirilebilmektedir.

Exit mobile version